La idea d´expandir-nos en el sector de la conselleria de seguretat sorgeix de la manca aparent de professionals amb experiència suficient, com per garantir a les empreses, un servei de qualitat i seguretat, que tingui en compte les necessitats i particularitats de cada client. Ens avala una consolidada trajectòria en el món de la consultaria i l´enginyeria,  amb més de 15 anys d’experiència en el sector.


El nostre equip humà amb experiència en el tracte amb organitzacions i administracions, li ofereix uns extensos coneixements de les normatives nacionals i internacionals relatives al transport de matèries perilloses, així com, les normatives d´ emmagatzematge i distribució d’aquestes, com per exemple, els productes petrolífers, on disposem d’un ampli recorregut professional en el disseny i legalització d’aquests tipus d’instal·lacions.Som una consultoria / enginyeria i ens especialitzem en l’assessorament a empreses en els temes de següents:


  • Compliment de normativa
  • Coordinacions de seguretat
  • llicencies d’activitat
  • Projectes de instal·lacions

  • Direccions d’obra

  • Legalitzacions

  • Estudis ambientals

  • Classificacions d’empresa

  • Disseny en 3D