Aquí podeu trobar un recull de la normativa referent als consellers de seguretat i el transport de mercaderies perilloses per carretera.

ADR 2009, Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera  

RD 1566/99, Obligatorietat de la figura del conseller de seguritat

Llei 29/2003, Competència i seguritat en el transport per carretera

RD 1253/2003, Administració General del Estat en matèria de transport de mercaderies perilloses

RD  551/06, regulació de les operacions del transport de mercaderies perilloses per carretera en l’estat espanyol.